Upute

SPA upute

BALBOA

SpaTouch 3
SpaTouch 2
SpaTouch 1
TP800 & TP900
TP400 & TP600
TP500
ML200

Balboa GS100

Balboa TP400

Balboa TP600

SpaTouch 1

SpaTouch 2

SpaTouch 3

Upravljanje kontrolnim panelom ELEGspa

ELEGspa spajanje struje

Filter vrijeme – ELEGpools – Balboa

Masazna kada – modusi – ELEGpools – Balboa

Zaključavanje panela – ELEGpools – Balboa

Otključavanje temp/panela – ELEGpools – Balboa

Zaključavanje panela – ELEGpools – Balboa

PUNJENJE

Punjenje

DAVEY

Davey promatic Lifeguard
Davey Ecosalt 2
Davey promatic
spajanje LIFEGUARDA na WIFI