Video upute

SPA upute

Upravljanje kontrolnim panelom ELEGspa

ELEGspa spajanje struje

Filter vrijeme – ELEGpools – Balboa

Masazna kada – modusi – ELEGpools – Balboa

Zaključavanje panela – ELEGpools – Balboa

Otključavanje temp/panela – ELEGpools – Balboa

Zaključavanje panela – ELEGpools – Balboa